دوشنبه, 6 بهمن 1393 - ربيع الآخر 5, 1436 - 2015 January 26

خاتم

شهرستان خاتم دارای 5356 کیلومتر مربع وسعت است. این شهرستان مشتمل بر دو بخش «مرکزی» و «مروست» و دو شهر هرات (مرکز شهرستان خاتم) و مروست و نیز چهار دهستان: چاهک، فتحآباد، هرابرجان و ایثار میباشد. خاتم به دلیل وجود منابع آبی فراوان، مهمّترین قطب کشاورزی استان یزد محسوب میشود. بخش عمدهی این شهرستان زیر پوشش جنگلی قرار دارد.

به پایگاه اطلاع رسانی خاتم خوش آمدید...

شهرستان خاتم یکی از شهرستانهای استان یزد در مرکز ایران است. این شهرستان از شهرستانهاي جديد استان يزد است كه از دو شهر هرات و مروست تشكيل گرديده است. شهر هرات مرکز این شهرستان است. بيشترين فعاليت كشاورزي استان يزد در محدوده اين شهرستان انجام ميشود و امور دامپروري و پرورش دام از ديگر فعاليتهاي مردم اين شهرستان است كه نسبت به ديگر شهرستانهاي استان يزد از نزولات آسماني و آب نسبتاً فراواني برخوردار ميگردند.

ادامه ...